Biuro Podrózy Opole

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku!
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.  Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.

Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:
w przeglądarce Opera
W przegladarce Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Safarii

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Zastrzeżenia prawne
Witryny wakacjerezerwacje.pl, nartyrezerwacje.pl e-retman.pl, retman.opole.pl  jsą udostępniane na warunkach opisanych poniżej, z dodatkowymi zastrzeżeniami zawartymi w dokumencie Prawa autorskie.

Witryna  wakacjerezerwacje.pl, e-retman.pl, retman.opole.pl jest dostępna w takim stanie w jakim użytkownik ją otrzymuje z serwera obsługującego. Właściciel witryny, Biuro Podróży i Usług e-RETMAN.pl nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności serwisu, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania użytkownika.

Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań nie gwarantujemy, że informacje i ceny zawarte na naszych stronach i w systemach rezerwacyjnych  są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. Dlatego też informacje znajdujace się tam  wymagają potwierdzenia.

B.P i U. e-RETMAN.pl zastrzega sobie prawo zmiany zawartości witryny w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron.B.P i U. e-RETMAN.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron witryny wakacjerezerwacje.pl, e-retman.pl, retman.opole.pl . Ponadto wszelka zawartość witryny ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W celu poprawienia funkcjonalności witryny wakacjerezerwacje.pl, e-retman.pl, retman.opole.pl  istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych podmiotów trzecich. W takim przypadku użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.
Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do zawartości witryny internetowej wakacjerezerwacje.pl, e-retman.pl, retman.opole.pl są w całości zastrzeżone na rzecz  B.P i U. e-RETMAN.pl z siedzibą w Opolu. Reprodukowanie, przenoszenie, dystrybucja lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach, bez wcześniejszej pisemnej zgody B.P i U. e-RETMAN.pl jest zabronione poza wyjątkami opisanym poniżej. Użytkownik witryny ma prawo przeglądania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych. Ponadto użytkownik ma prawo drukowania wybranych stron dla swojego prywatnego użytku.
Prawo użytkowania całej witryny jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych. Wykorzystanie materiałów określonych jako "prasowe" jest dozwolone pod warunkiem zacytowania źródła informacji.

Deklaracja poszanowania prywatności
B.P i U. e-RETMAN.pl oświadcza, że:
Informacje o charakterze nie osobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na jej podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań. Informacje osobowe zbierane są wyłącznie w sposób jawny i za wyraźną zgodą użytkownika. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim bez zgody użytkownika. Ponadto użytkownik ma prawo ich przeglądania, modyfikowania lub wymazania w każdej chwili. Powzięto wszelkie adekwatne kroki w celu prawidłowego zabezpieczenia przechowywanych danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zablokowania nieautoryzowanego dostępu. Jednak z przyczyn technicznych odpowiedzialność B.P i U. e-RETMAN.pl. z tego tytułu jest ograniczona wyłącznie do zagrożeń wynikających z rażącego niedbalstwa. W celu usprawnienia działania witryny, na dysku twardym komputera użytkownika mogą być zapisywane pliki tekstowe, tzw. cookie. Ich celem jest identyfikacja komputera użytkownika w celu szybszego dostępu do niezbędnych zasobów oraz w celach statycznych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. administratorem danych osobowych jest B.P. i U. e-RETMAN.pl, z siedzibą w Opolu, 45-068, ul. 1-Maja 11.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:

  • a) realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych;
  • c) rozliczeń finansowych;
  • d) weryfikacji tożsamości Klienta;
  • e) marketingowych usług własnych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie:

  • a) imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, płci, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, wzór podpisu, miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu;
  • b) danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
  • c) dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikacje urządzenia z którego Państwo korzystają na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez B.P. i U. e-RETMAN.pl

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.:

  • a) przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz B. P. i U. e-RETMAN.pl na podstawie zawartych umów,
  • b) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy12. Pani/Pana dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana w trakcie rezerwacji usługi. W przypadku gdy rezerwacji nie dokonywał(a) Pani/Pan osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Pani/Pana rzecz.

Pani/Pana dane będą przechowywane/przetwarzane w okresie niezbędnym do zrealizowania umowy i/lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub upływu czasu ich archiwizacji do celów sprawozdawczych.
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, i chpoprawy, prawo do przenoszenia danych, a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody.